Menu

Od grosika do złotówki

Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki to program adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Realizowany jest od 2007 r.

Tematyka projektu dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk. Koncentruje się także wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz oszczędzaniu,

Główne cele programu:

 • kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach podwyższonego ryzyka i niebezpieczeństw, 
 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
 • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa a także przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji najmłodszych.

Rola i zadania nauczycieli

Początek szkoły podstawowej to bardzo ważny okres, w którym dzieci dokonują samodzielnych wyborów i podejmują własne decyzje, także finansowe. Zarządzanie środkami finansowymi wiąże się również z bezpieczeństwem ich przechowywania, dlatego też w programie poruszane będą kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa, nie tylko związanego z finansami, ale również zagadnienia dotyczące bezpiecznych zachowań w różnych warunkach życia dnia codziennego i w sytuacjach nadzwyczajnych.
Jest to również ważny moment z punktu widzenia wychowawczego, aby kształtować poczucie odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji.

Program wdrażany jest podczas obowiązkowych zajęć szkolnych. Ponieważ w zajęciach edukacyjnych klas I-III szkoły podstawowej nie ma wyodrębnionych przedmiotów nauczania, nauczyciel dostosowuje czas zajęć do aktywności uczniów.

Dobór tematyki, na podstawie której nauczyciel realizuje zadania w dużym stopniu jest pozostawiony do jego dyspozycji. Bloki tematyczne pozwalają nauczycielowi na łączenie treści z zakresu edukacji społeczno-przyrodniczej, polonistycznej, matematycznej, muzycznej i ruchowej oraz plastyczno-technicznej. Dzięki temu projekt można włączyć w cykl kształcenia zintegrowanego. Nauczyciel może kontynuować realizację programu z całą klasą na zajęciach dodatkowych w ramach godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela.

Istotnym elementem edukacji finansowej jest współpraca z rodzicami. Zajęcia dydaktyczne angażują bowiem także rodziców. Nauczyciele przygotowują ich do pracy z uczniami podczas spotkania, w ramach którego wprowadzają w tematykę zajęć. Oprócz tego, że rodzice powinni znać założenia i przebieg projektu, mają także pełnić funkcję konsultantów oraz aktywnie włączać się na każdym etapie projektu w pracę swoich dzieci. Mogą to uczynić np. poprzez wykonywanie wspólnie z nimi zadań domowych, polegających w części na rozmowie na temat realizowanych w danym dniu treści, czy wypełnianie Karty bezpieczeństwa oraz Karty oszczędzania). Rodzice mogą także śledzić postępy swojego dziecka „podróżnika”, przeglądając jego „Dziennik podróży’’, co miesiąc bogatszy o kolejny pakiet.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.Henryka Sienkiewicza w Kielcach
  25-750 Kielce
  ul. Krzemionkowa 1
 • centrala (41) 36-76-167,
  fax (41) 36-76-948

Galeria zdjęć