Menu

Zajęcia specjalistyczne

Uczniom naszej szkoły oferujemy zajęcia ze specjalistami z zakresu logopedii, neurologopedii, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej.

Rewalidacja indywidualna

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem zajęć jest:

 • usprawnianie, korygowanie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych
 • dynamizowanie rozwoju (stymulowanie).
   

W zależności od zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego uczniowie mogą uczestniczyć w następujących zajęciach rewalidacyjnych: korekcyjne wad postawy, korygujące wady mowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauki języka migowego i alternatywnych metod komunikacji, innych wynikających z programu rewalidacji.
W trakcie zajęć stosowane są różnorodne metody i formy pracy z uczniem dostosowane do jego indywidualnych możliwości i potrzeb. Dodatkowym uatrakcyjnieniem zajęć są ciekawe i specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się (uczniowie z ryzykiem dysleksji, ze stwierdzoną dysleksją rozwojową).

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia organizowane są dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Zajęcia organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.Henryka Sienkiewicza w Kielcach
  25-750 Kielce
  ul. Krzemionkowa 1
 • centrala (41) 36-76-167,
  fax (41) 36-76-948

Galeria zdjęć