Menu

Samorząd

Klasy 1 - 3

 

Przewodniczący

Zuzanna Chudzicka 2a

 

Zastępca przewodniczącego

Kinga Bazak 7b

 

OPIEKUNOWIE: Zbigniew Czyż, przy współpracy z Anetą Szpilską - opiekunką SU kl. 4-7

Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów. Reprezentuje całą społeczność uczniowską z klas 0 - III i IV-VII.  Współpracuje z dyrekcją, nauczycielami, administracją szkolną, rodzicami, kołami zainteresowań, świetlicą szkolną oraz środowiskiem lokalnym. Współdecyduje również o życiu i pracy szkoły.

Do zadań członków SU jest  planowanie i współorganizowanie  konkursów, uroczystości szkolnych, apeli, przygotowanie gazetki dekoracyjnej. Zajmuje  się dekoracjami z okazji różnych świąt, uroczystości i imprez szkolnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, ważnych wydarzeń w życiu szkoły, dba o zamieszczanie informacji na tablicy samorządowej. Spotkania Samorządu Uczniowskiego odbywać się będą raz w miesiącu.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.Henryka Sienkiewicza w Kielcach
    25-750 Kielce
    ul. Krzemionkowa 1
  • centrala (41) 36-76-167,
    fax (41) 36-76-948

Galeria zdjęć