Menu

Samorząd

Klasy 0 - 3

 

Przewodniczący

Oskar Pajka 

 

Zastępca przewodniczącego

Nina Dubiel

 

OPIEKUNOWIE: Sylwia Dudek, Sylwia Karczewska, Małgorzata Łata, Kamila Marzec

Klasy 4 - 8 i III gim

 

Przewodniczący

Aleksandra Rasała kl.VIIIa

 

Zastępca przewodniczącego

Wojciech Śpiechowicz kl. IIIb gim

 

OPIEKUNOWIE: Aneta Szpilska, Zbigniew Czyż

 

Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów. Reprezentuje całą społeczność uczniowską z klas 0 - III, IV-VIII i gimnazjum.  Współpracuje z dyrekcją, nauczycielami, administracją szkolną, rodzicami, kołami zainteresowań, świetlicą szkolną oraz środowiskiem lokalnym. Współdecyduje również o życiu i pracy szkoły.

Do zadań członków SU jest  planowanie i współorganizowanie  konkursów, uroczystości szkolnych, apeli, przygotowanie gazetki dekoracyjnej. Zajmuje  się dekoracjami z okazji różnych świąt, uroczystości i imprez szkolnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, ważnych wydarzeń w życiu szkoły, dba o zamieszczanie informacji na tablicy samorządowej. Spotkania Samorządu Uczniowskiego odbywać się będą raz w miesiącu.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.Henryka Sienkiewicza w Kielcach
    25-750 Kielce
    ul. Krzemionkowa 1
  • centrala (41) 36-76-167,
    fax (41) 36-76-948

Galeria zdjęć