Menu

Gimnazjum Nr 15

OFERTA SZKOŁY

Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach mieści się w budynku usytuowanym niedaleko rezerwatu Karczówka. Jest placówką bezpieczną i przyjazną dla młodzieży. W szkole pracuje doświadczona, wykwalifikowana i życzliwa kadra pedagogiczna, która troszczy się o ciepłą rodzinną  atmosferę i dba o magiczny klimat. Nasza placówka dysponuje obszerną bazą lokalową, wyposażoną w liczne pracownie przedmiotowe, m.in. informatyczne, chemiczne, biologiczne, historyczne, fizyczne, sale do zajęć multimedialnych, jak również pawilon sportowy  z salami gimnastycznymi, siłownią, strzelnicą oraz kompleksem boisk.

Atuty szkoły to m.in.:

- bezpieczeństwo

- mało liczne klasy

- praca na jednej zmianie (zajęcia w godzinach 8.00 – 15.10)

- sukcesy uczniów osiągane na miarę ich możliwości

- wysoki poziom nauczania

- rozwijanie zainteresowań uczniów

- aktywizowanie uczniów i wspólne wdrażanie ich propozycji

- przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu

- gabinet pielęgniarki, gabinet stomatologiczny

- zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne,    terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej)

-  włączanie rodziców do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej    szkoły

- atrakcyjny program imprez kulturalnych (teatr, kino, filharmonia, rajdy, wycieczki, zielone szkoły)

-  działania we współpracy ze środowiskiem lokalnym

- zmodernizowany budynek szkoły zapewniający bezpieczeństwo oraz estetykę    miejsca nauki i pracy, nowoczesne dobrze wyposażone klasopracownie

- bardzo dobrze wyposażona biblioteka szkolna i czytelnia

-  dwie sale gimnastyczne, siłownia, aula szkolna, Izba Patrona

- monitoring, portiernia

 

To wszystko realizujemy m.in. poprzez:

- naukę języków obcych w grupach międzyoddziałowych o zbliżonym stopniu zaawansowania

- możliwość wyboru drugiego języka obcego: język niemiecki lub język hiszpański

- atrakcyjny program imprez i wydarzeń kulturalnych

- interesującą, dostosowaną do oczekiwań uczniów, oferta zajęć pozalekcyjnych:

koło strzeleckie

koło turystyczno-krajoznawcze

koło fotograficzne

koło szachowe

zajęcia z grafiki komputerowej

zajęcia sportowe: piłka siatkowa, piłka ręczna, tenis stołowy i ziemny, zajęcia ogólnorozwojowe (w tym m.in. badminiton)

koła przedmiotowe (matematyczne, historyczne, językowe…)

wolontariat

zajęcia z zakresu planowania kariery zawodowej prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego

- współpracaę ze szkołą w Gotha (Niemcy) i w Winnicy (Ukraina), wymianę młodzieży

 

NOWOŚCI W NASZYM GIMNAZJUM:

- możliwość wyboru jako drugiego języka obcego nowożytnego języka niemieckiego lub hiszpańskiego

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.Henryka Sienkiewicza w Kielcach
    25-750 Kielce
    ul. Krzemionkowa 1
  • centrala (41) 36-76-167,
    fax (41) 36-76-948

Galeria zdjęć