Menu

SP Nr 31

OFERTA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach mieści się w budynku usytuowanym niedaleko rezerwatu Karczówka. Jest placówką bezpieczną (monitoring, portiernia) i przyjazną dla dzieci. W szkole pracuje doświadczona, wykwalifikowana i życzliwa kadra pedagogiczna, która troszczy się o ciepłą rodzinną  atmosferę i dba o magiczny klimat. Nasza placówka dysponuje obszerną bazą lokalową, wyposażoną w liczne pracownie przedmiotowe, m.in. informatyczne, chemiczne, biologiczne, historyczne, fizyczne, sale do zajęć multimedialnych, jak również pawilon sportowy  z salami gimnastycznymi, siłownią, strzelnicą oraz kompleksem boisk. Atuty szkoły to m.in.:

- nauka na jednej zmianie (w godzinach od 8 do 14.20)

- bezpieczeństwo

- mało liczne klasy

- nowatorskie metody pracy

- bardzo dobrze wyposażona biblioteka szkolna i czytelnia

- gabinet pielęgniarki, gabinet stomatologiczny

- atrakcyjna oferta świetlicy (zajęcia odbywają się w trzech salach do zajęć świetlicowych)

- smaczne zbilansowane posiłki na stołówce szkolnej, przygotowywane na miejscu

- wsparcie dla uczniów z dysfunkcjami w formie zajęć  prowadzonych przez nauczycieli specjalistów (rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, terapii pedagogicznej, gimnasyki korekcyjnej)

- atrakcyjny program imprez kulturalnych (teatr, kino, filharmonia, rajdy, wycieczki, zielone szkoły)

- nowoczesne dobrze wyposażone klasopracownie

- pracownie komputerowe

- dwie hale gimnastyczne, siłownia, aula szkolna, Izba Patrona,

 

Szkoła zapewnia:

- opiekę świetlicową, także w dni wolne od zajęć dydaktycznych

- opiekę logopedy, surdopedagoga, tyflopedagoga,  oligofrenopedagoga

- profesjonalne poradnictwo  i wsparcie dla dzieci i rodziców  w rozwiązywaniu problemów

- oddziały integracyjne (do 20 osób, dodatkowo nauczyciel wspomagający)

- w klasach IV-VI dodatkowy język obcy - język niemiecki (2 godz./tyg.)

- edukacja zdrowotna - realizacja programów „Owoce w szkole” "Mleko w szkole", "Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem", "Szkoła promująca zdrowie"

- rozwój uzdolnień i możliwości twórczych na zajęciach pozalekcyjnych

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.Henryka Sienkiewicza w Kielcach
    25-750 Kielce
    ul. Krzemionkowa 1
  • centrala (41) 36-76-167,
    fax (41) 36-76-948

Galeria zdjęć